sâmbătă , 24 februarie 2018

Despre proect

Proiectul www.localitati.md

Proiectul localitati.md are ca scop de a acorda noi posibilităţi în administrare şi de a eficientiza lucrul atât cu autorităţile publice raionale şi  republicane, cât şi cu localnicii.

Se face asta prin intermediul unui web portal, care este realizat exclusiv pentru localitatea D-stră, şi care totodată este integrat cu autorităţile raionale (Consiliul raional, sănătatea publică, poliţia, ş.a.).

Proiectul a luat start în 2010, cu susţinerea Cancelariei de Stat.

Obiectivele sunt următoarele:

 1. de a prezenta transparenţa activităţii primăriei;
 2. de a arăta localitatea atât pentru localnicii care sunt în sat şi cei plecaţi, cât şi pentru turişti, (se face asta prin intermediul pozelor, panoramelor, filmelor);
 3. de a prezenta viaţa localităţii (forum, noutăţi).

Ce va rezolva acest portal:

 1. legătura cu localnicii va fi mult mai eficientă, încrederea faţă de APL va creşte. Mai puţin timp va fi acordat pentru explicarea şi  rezolvarea problemelor localităţii;
 2. îmbunătăţirea legăturii cu Administraţia Raională şi Republicană;
 3. atragerea investiţiilor, atât la nivel de proiecte cât şi la nivel de bussines – prin prezentarea proiectelor pe portal;
 4. dezvoltarea turismului;
 5. prezentarea localităţii la diferite seminare, întruniri, atât pe teritoriul republicii cât şi peste hotarele ei.

Portalul este organizat astfel:

 1. partea oficială – informaţie despre primărie, primar, consiliu, aparatul primăriei;
 2. parte neoficială – informaţie despre localitate, istorie, geografie, date statistice;
 3. partea neformală – oamenii cunoscuţi, născuţi în localitate, festivaluri, evenimente;
 4. partea informativă – poze, video, panoramă, harta localităţii;
 5. partea interactivă – calendarul evenimentelor, forum – unde se discută problemele, întrebările localităţii;